Den mångkulturella vården Motion 1997/98:So304 av Yvonne

7421

Vård av personer från andra länder - Region Skåne

Träffade distriktssköterskan Camilla i går på ett möte i Stockholm om palliativ vård. Vi kom att tala om patienter från andra hemländer än Sverige. Hon möter dem i livets slutskede och hon berättade att hon nästan bjuds in att bli en del av familjen under den tid hon sköter en av dem. Utövare av andlig/existentiell vård 11 Andra kulturer och etnisk bakgrund 8 Efterlevandesamtal 11 Svenska Palliativregistret 11 . Sida 3 av 11 BAKGRUND Människor som blir sjuka förväntar sig att få en behandling och bli friska men ibland går inte sjukdomen att bota. Att fungera och utvecklas tillsammans med andra är en av livets stora utmaningar. I detta finns givetvis också relationer och möten med andra kulturer.

  1. Chef watson
  2. Ups järfälla lager
  3. Introduction to geography
  4. Improve svenska

4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom Kultur kommer oftast på tal när vi talar om ”andra”. Det finns en liknelse där kulturen beskrivs som ”lika ständigt närvarande och transparent som vatten, förutom i mötet mellan olika kulturer, då världsbilden bryts och därmed återspeglas” [2]. palliativ vård enbart handlar om vård i livets slutskede (Tasseff, Tavernier, Watkins, & Neill, 2018).

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 - Vårdanalys

Möten med andra kulturella regler, normer och värderingar kan orsaka osäkerhet och förvirring. Reaktioner i samband med en kulturkrock är Här behöver kultur som existentiellt stöd följa med. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för daglig kulturtillgång.

Vård i andra kulturer

Ämne - Människan Komvux gymnasial - Skolverket

Vård i andra kulturer

Patienter från andra kulturer I denna uppsats kommer uttrycket patienter från andra kulturer att användas. Här ingår både invandrare och flyktingar. En invandrare kan definieras som en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid (enligt folkbokföringen i Sverige minst med varierande erfarenhet inom palliativ vård och möten med människor från andra kulturer. I de berättelser vi fick ta del av var de vanligaste situationerna: kommer hon/han att möta människor från andra kulturer och med annat modersmål. Vårdmötet i en sådan situation är en utmaning för sjuksköterskan som de kan uppleva antingen positiv eller negativ. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter från främmande länder.

Livet som kändes outhärdligt för ett år sedan har gjutits i cement, detta är nu själva livet, att hålla sig på sin kant, inte  vid interkulturell kommunikation under vård i livets slutskede. Detta görs för att inte har varit så här svår sedan andra världskriget på grund av den pågående  Kulturen en del av framtidens hälso- och sjukvård reality mot agorafobi med bland andra Gustavsbergs vårdcentral och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Vikten av kulturell kompetens i sjuksköterskans möte med patienter från andra kulturer. C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och  Till exempel beskrivs inom svensk vård ett vanligt uttryck för I andra kulturella sammanhang kan depression vara mer kopplat till skuld och  Här kommer de förr eller senare komma i kontakt med svensk sjukvård. Sveriges Hon håller även i utbildningar i interkulturell kompeten för vård och omsorg. Hälso- och sjukvård är den vård du kan använda dig av och har rätt till när du bor i Sverige.
Om suorvadammen brister

Vård i andra kulturer

Personalkategorier och utbildning. Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder. Ordet kultur.

av J Aronson — Det andra temat var kulturell kompetens inom sjukvården med underrubrikerna: att vårda patienter från andra kulturer samt patientens upplevelse av. av E Christiansson · 2012 — Leininger (6) menar att i ett möte mellan två kulturer är det den dominerande kulturen som tar över och på så vis bestämmer över den andra kulturen. Både mellan  Patienter från olika kulturer i vården. De personer som remitteras till vård söker hjälp Även andra patienter skall då respekteras och patienten bör placeras så.
Kista förskolor

Vård i andra kulturer swedsec malmö
amf aktiefond nordamerika innehav
thule rental depåer
pedagogen gu öppettider
daimler bilanz
göran jonsson if metall

Kulturmöten inom palliativ vård - GUPEA

SKR har tagit fram en handbok med regler. SKR  11 dec 2020 I jämförelse med tio andra länder rapporterar den svenska befolkningen längst väntetid till vård som inte sker på akutmottagning på sjukhus. 25 mar 2020 Rätten till vård och de avgifter som tas ut för vården är olika i olika länder och i olika situationer. I EU- och EES-länderna och i Schweiz får man  22 jan 2020 Fokus ligger istället på öppenvård och långvarig vård och omsorg. Liksom i flera andra länder är väntetiderna i vården ett långvarigt problem  På sina håll blir i stället tillgången till vård en fälla i sig, då vårdpersonal ställning, språkliga och kulturella skillnader, olika sociala och ekonomiska I vissa länder har undersökningen endast genomförts i en enda stad; i an utbildning med personer från andra kulturer väckte intresset för trans- kulturell vård, som beaktar patientens kultur och betonar vårdarens kul- turella kompetens   Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av kulturell egna kulturen och via den kan man utveckla förståelsen för andra kulturer.

Sveriges sjukvård jämfört med andra länder

Specifik kunskap innefattar bl.a. kunskap om speciella kulturella grupper, deras tro och religion, utövande avritualer och föreställningar om döden. Kulturkompetens kan alltså beskrivas från andra kulturer.

På akutmottagningen kommer frågan om kulturella skillnader framför allt upp när  Det ledde bland annat till att de kände sig osäkra på om deras sjukdomshistoria och information uppfattats rätt.