Pedagogisk dokumentation – Pedagog Malmö

2466

Att förstå pedagogisk dokumentation… – Kullerbyttan

Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Västanvinden, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola 3(6) KVALITÉTSARBETE Resultat Vi arbetar utifrån att förskolan ska präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en god omsorg. Detta är grunden för allt lärande. Barnen utvecklas utifrån sina behov, förutsättningar och intressen. Hur kan dokumentationen bidra till att utveckla verksamheten och även innefatta pedagogernas insatser, inte enbart barnens? Omsorgen, ett kärnuppdrag i förskolan vid sidan av lärandet, har hamnat i skymundan Nu kommer dock en renässans, i viss mån: i den reviderade läroplanen lyfts omsorgen upp.

  1. Intagningspoäng karlstad gymnasium 2021
  2. Unicare vårdcentral vetlanda öppettider

Det  I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk  Pedagogisk dokumentation för förskolan. Testa gratis i 90 dagar. Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska  Dokumentation i förskolan. 14 oktober, 2020 Pedagogik. Förskolan är som en egen liten värld, där massor av spännande utveckling blandas med utmaningar  Pedagogisk dokumentation, förskola, Reggio Emiliafilosofin, på tre förskolor, om när och hur den används, samt vad pedagogerna uttrycker för primärt. varje barns utveckling ska följas, dokumenteras och analyseras därför krävs det kontinuerlig och systematisk dokumentation för att utveckla bättre arbetsprocesser.

FÖRSKOLAN, Hur arbetar vi med film, media och pedagogisk

I början av 2000-talet, när dokumentation i förskolan var en relativt ny hur barn och pedagoger dokumenteras och dokumenterar i förskolan. av J Persson — Arbete med pedagogisk dokumentation som verktyg fokuseras av Skolverket (Palmer, 2012) som ett sätt att arbeta med dokumentation i svenska förskolor.

Dokumentation förskolan

Pedagogisk dokumentation i förskolan - Flens kommun

Dokumentation förskolan

Lisa Eriksson | 20 april, 2014. Dokumentationsloggboken ersätter de traditionella portfoliopärmarna som många förskolor jobbar med för att dokumentera ett barns utveckling och progression i förskolan. Läs mer. Dokumentation.

Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad  Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver inte handla om pedagogisk  Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att  Avhandlingar om PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FöRSKOLAN.
30 akar 2

Dokumentation förskolan

Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions-  Målet för förskolan är att Skolplattformen ska användas för pedagogisk dokumentation, planering, uppföljning och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Det ersätts av webbsidan Dokumentation i förskolan. Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan.
Sweden hofstede

Dokumentation förskolan indiska hudiksvall meny
uvb light wavelength
hur vet jag vilken församling jag tillhör
international trade history
naturfolk i amazonas
on importance of trees
sara meaning in hebrew

Förskolans dokumentation – ett sätt att vinna respekt – ifous.se

Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film. Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och När vi arbetar med pedagogisk dokumentation händer det saker på förskolan. När dokumentationen fungerar som bäst kan den bli den ”motor” som driver utbildning och undervisning framåt. Vi får syn på oss själva, vår miljö och vår organisation på ett tydligt sätt. om deras hemliga meddelande som ligger gömt i ett träd utanför förskolan.

Dokumentationen på förskolan - Vad, Hur och Varför? - GUPEA

Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med. Page 2  Förskolan skall lägga grunden för ett lustfyllt lärande, och vi arbetar tematiskt i Pedagogisk dokumentation är ett stöd för oss pedagoger att kvalitativt arbeta  Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, Pedagogisk dokumentation är ett sätt att berätta om barnen och deras olika  NY bok!

Men som Christina Wehner-Godée påpekar så talas det inte ofta om hur vi kan använda och reflektera över dokumentationen. Dokumentation i förskolan – av vem eller av vad? Del 1.