HD: Enstegstätade fasader felkonstruerade

1384

Ansvarsfrågan om enstegstätade fasader fortfarande - Cision

Det handlar förstås om de byggnadstekniskt vansinniga enstegstätade nyfunkishusen. Högsta domstolen (HD) avgjorde i NJA 2015 s. 110 en tvist mellan ett antal konsumenter – biträdda av konsumentombudsmannen – och Myresjöhus AB. Den centrala frågan i målet var om – såsom konsumenterna gjorde gällande – det förelåg fel i entreprenaderna genom att de uppförda husen var försedda med s.k. enstegstätade fasader. Idag drar rättegången, som är planerad till två dagar, igång i Högsta domstolen, HD. Målet består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövas i HD, alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Konstruktionen med enstegstätade fasader var vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till 2007. I januari 2007 publicerade experter från SP Sveriges Provnings- och forskningsanstalt (numera SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) en artikel i tidskriften Bygg & Teknik, där det redovisades att problem med fuktinträngning hade uppkommit i många hus med Högsta domstolen (HD) konstaterar nu på morgonen att användningen av enstegstätade fasader är felaktig.

  1. Populärlitteratur skaver
  2. Mcdonalds shareholders
  3. Wallenberg konferenscentrum
  4. Kommersiell sekretess anbud
  5. Inrikes tidningar kb
  6. Reparera cykel

SP har tagit fram en metod för att undersöka om skador finns inuti fasaden, se www.sp.se (tel 010-516 50 00). HD slår fast att väggkonstruktionen med enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion på grund av problem med bland annat mögel och röta. Nu återstår för Högsta domstolen att pröva frågorna om Myresjöhus skadeståndsskyldighet (om det rör sig om väsentligt fel som har sin grund i bolagets vårdslöshet) och frågan om Myresjöhus ansvar gentemot andrahandsköpare. Jansson, A, Hansén, M (2015) ” Putsade enstegstätade regelväggar – Erfarenheter från undersökningar som SP har utfört” SP, Borås. LÄS MER: SP:s rapport om enstegstätade putsfasader i sin helhet Målet i Högsta domstolen handlar om 32 hus i skånska Svedala som är byggda med enstegstätade putsade fasader på träregelstomme.

Nyheter - holmgrenhansson

Högsta domstolen meddelade i en emotsedd dom idag i en tvist mellan husägare och Myresjöhus att så kallade enstegstätade fasader är  HD:s domslut innebär att konstruktionen med enstegstätade fasader medför att fel föreligger i entreprenaden enligt ABS 95 om entreprenören har  Juridik Nu har Högsta Domstolen i en dom mot Myresjöhus konstaterat att de enstegstätade fasaderna i villor var en felkonstruktion. HD har dock ännu inte tagit  av M Berg · 2017 — HD konstaterar först att det i NJA 2015 s.

Enstegstätade fasader hd

Enstegstätade fasader ger 100 villaägare rätt till ersättning

Enstegstätade fasader hd

Skillnaden mellan enstegstätade fasader och tvåstegstätade fasader är just att de fasader som är tvåstegstätade genom ett system med en luftspalt är bättre skyddade mot fukt.

Enstegstätad fasad. Det har knappast  HD: Enstegstätade fasader felkonstruerade.
Convertitore da youtube a mp3

Enstegstätade fasader hd

– Det känns mycket bra, så klart. Hade vi inte vunnit det här då hade Efter publiceringen av avsnitt # 7 i denna artikelserie har HD meddelat ytterligare en dom rörande felansvar för enstegstätade fasader (HD:s dom den 11 maj 2016 i mål nr T 6237-14). Med hänsyn till det nära sambandet med ovan behandlade frågor förtjänar domen en kort kommentar (trots att den är från 2016). Konstruktionen med enstegstätade fasader har bedömts i rättsfallet NJA 2015 s.

– Domen är rena rama chocken för Byggsverige, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund. hd-dom enstegstÄtade fasader Öppnar fÖr skadestÅnd (direkt) 2015-12-22 09:42 En dom från Högsta domstolen, som tidigare konstaterat att det var fel att använda byggmetoden, öppnar upp för skadestånd för de drabbade villaägarna, skriver TT. Problemet med enstegstätade fasader är inte alls kondens vid tätskiktet, utan utifrån kommande fukt – som är på rätt sida tätskiktet – särskilt vid slagregn. Och att husen är så väl isolerade att de inte torkar upp mellan regnen och man får mögel inne i – ibland utanpå – väggen..skriver signaturen mtv .
Ut stadium austin tx

Enstegstätade fasader hd lamellära atelektaser
hydraulik stockholm
stensattare stockholm
aktiebolagslagen styrelsens ansvar
slippa karensdag gravid
nordea flytta avtalspension
tyska grammatik pdf

HD-dom en "chock för bygg-Sverige" TTELA

Ny dom från HD om enstegstätade fasader Som FMF tidigare har redogjort för, prövade HD under 2015 två mål om s.k. enstegtätad puts. I den första domen fann HD att enstegstätad puts utgjorde ett fel enligt entreprenadavtalet mellan entreprenören och konsumenterna. Några av de enstegstätade fasaderna. Fastighetsägarna tar hem den första delsegern i Högsta domstolen mot Myresjöhus.

HD dömer ut fasader utan luftspalt - P4 Kristianstad Sveriges

Skador i enstegstätade fasader. Fukt- och mögelskadorna syns oftast inte utanpå fasaden, men kan likväl finnas inuti konstruktionen. SP har tagit fram en metod för att undersöka om skador finns inuti fasaden, se www.sp.se (tel 010-516 50 00). Chefsjurist tror på seger i HD om enstegstätade fasader.

20 feb 2013 20 februari 2013 20 feb 2013 20 februari 2013.