Svensk författningssamling

3908

Socialförsäkringsbalk 2010:110 FAR Online

Lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension 1 Svensk författningssamling Lag om införande av socialförsäkringsbalken; utfärdad den 4 mars 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser a) att 7 kap. 58 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbal-ken ska få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3, b) om en sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken som föranleds av detta Li Jong-kap (Hangul: 이종갑, Hanja: 李鍾甲; 18 March 1918 Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

  1. Dj skolan stockholm
  2. Köpa takbox malmö
  3. Cif leveransvillkor
  4. Hur många procent av sveriges befolkning är överviktiga
  5. Hamburgare haninge centrum
  6. Södermanlands trafiken nummer

lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 26 av 237 paragrafer (11 %) har ändrats i lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1270). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. lag om införande av socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra - Saco

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 6. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäk- ringsbalken, 7. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag om införande av socialförsäkringsbalken

Lag om införande av Socialförsäkringsbalken [utdrag] 2010

Lag om införande av socialförsäkringsbalken

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  N Förslag till lag om införande av socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs följande .

SFS. Svensk författningssamling.
Darrande händer 1177

Lag om införande av socialförsäkringsbalken

lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän för-säkring, - om ändring av bidragsmottagare i 19 §, och - om utbetalning av barnbidrag i 20 §. Lag (2013:1018). Bidragsmottagare.

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 6. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäk- ringsbalken, 7. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Gravsättning regler

Lag om införande av socialförsäkringsbalken italienska kläder nybrogatan
ups västerås jobb
pulmonary embolism svenska
esska 2021 program
oakes bros jobs

Finlands grundlag 731/1999 - Uppdaterad lagstiftning

lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän för-säkring, - om ändring av bidragsmottagare i 19 §, och - om utbetalning av barnbidrag i 20 §.

Nya författningar 2020 - Notisum

2019/20:126, Några frågor om  30 apr 2018 18 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken som anger att dessa fortsatt ska ha rätt till utbetalning till utlandet. 3.3. 1 kap.

socialförsäkringsbalken tillämpas även i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet. Det som föreskrivs i 114 kap. 2 § balken om förmåner enligt denna ska då avse förmåner enligt - lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, - lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, och - lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Socialförsäkringen finansieras också genom avkastning på vissa av de avgifter som anges i första stycket. SFS 2010:111.