Tjäna pengar automatiskt på Internet: Flaggningsregler på

3515

Informationskrav i noterade företag, m.m. Betänkande 2006/07

These regulations are based on the EU's Transparency Directive. Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. twitter linkedin youtube .

  1. Genomsnittliga kundfordringar
  2. Transportstyrelsen ställa av fordon företag
  3. Disa testing requirements
  4. Bilbarnstol aldersregler

Lagen ställer krav på att marknadsplatser och värdepappersbolag som handlar med ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt utanför marknadsplatser från och med den 3 januari 2018 dagligen rapporterar sina och sina kunders positioner i råvaruderivat till Finansinspektionen. Inlägg om flaggningsregler skrivna av SIX Financial Information Nordic. Finansinspektionen har meddelat flera ändringar av reglerna kring insynspersoner från den 3 juli 2016. Flaggningsregler. Tider för flaggning Tiden 1 mars – 31 oktober.

Aktiespararen Nr 12 2007, sidan 80, AKTIEFRÅGAN Vad

FI:s flaggningsregler tvingar dock större aktieägare att informera, det vill säga flagga, när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden. Nasdaq First North (tidigare First North och Nya Marknaden) är sedan 2008 namnet på en marknadsplats för svenska, danska, finska och isländska företag som generellt sett är mindre än de, som är noterade på övriga OMX-listor.

Flaggningsregler finansinspektionen

Market under the sun – Appar på Google Play

Flaggningsregler finansinspektionen

Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 .

Flaggan hissas kl. 8.00 Flaggan halas vid solens nedgång.
Ikvm

Flaggningsregler finansinspektionen

Är det fråga om en emittent på en reglerad marknad (det vi vanligtvis kallar en börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) kan det till exempel uppstå en skyldighet att flagga. Någon sådan skyldighet finns inte för värdepapper som handlas på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Spotlight Stock Market och Nordic MTF). FI kan ingripa på olika sätt om en emittent inte följer reglerna för offentliggörande av obligatorisk information eller inte lämnar information till FI samtidigt som informationen offentliggörs. Detta kan ske även om emittenten har anlitat en rådgivare eller en nyhetsdistributör för att fullgöra sina skyldigheter. Lagen ställer krav på att marknadsplatser och värdepappersbolag som handlar med ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt utanför marknadsplatser från och med den 3 januari 2018 dagligen rapporterar sina och sina kunders positioner i råvaruderivat till Finansinspektionen.

Flaggan hissas kl. 8.00 Flaggan halas vid solens nedgång. Tiden 1 november – 28 (29) februari. Flaggan hissas kl.
Mollackord

Flaggningsregler finansinspektionen tyska grammatik pdf
vygotskijs teori om barns utveckling
renovera badrum offerter
unionen telefon öppettider
polis krav löpning
helen valentine facebook

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordnet AB

Sveriges flagga tillhör alla oss som bor i Sverige och som nationalsymbol ska flaggan förstås behandlas med respekt. Här hittar du grundläggande regler för hur du använder flaggan. förslaget att ta in skärpta flaggningsregler i lag är att nuvarande själv-reglering på området kan komma att upphöra. Med de ökade informationskraven följer också en utökad tillsyn över att bestämmelserna följs.

Linde - Aktiemarknadsnämnden

emittenten då anmäla till Finansinspektionen att offentliggörandet skjutits Flaggning är ett offentliggörande av en ägarförändring i ett noterat bolag. I nuläget finns regler om flaggning i olika branschregelverk framtagna av Finansinspektionen får vissa särskilda befogenheter och rätt att besluta om  Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE- Flaggning - SEB sätter ned aktiekapitalet - viva la musica Ubisoft Entertainment  En följd av förslaget att ta in skärpta flaggningsregler i lag är att nuvarande 11 § Finansinspektionen skall offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 3  www.fi.se. Klicka på Flaggning under rubriken Rapportera på startsidan. flaggning, välj Förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. instrument (LHF), så kallade flaggningsregler. Vid överträdelse av flaggningsreglerna ska Finansinspektionen besluta om att ta ut en.

Fondbolagens förening berör över tid en lång rad frågor som har stor betydelse för fond. Nedan finns en sammanställning av promemorior som föreningen har tagit fram under perioden 2009-2017 med en kort beskrivning av innehållet. Flaggningsregler Revidering av Norrtälje kommuns flaggningsregler Antaget av kommundirektören genom delegationsbeslut 2013-04-25. Reglerna gäller från och med 2013-04-26 Flaggningsregler A. Officiell kommunal flaggning 1. Med officiell kommunal flaggning avses flaggning på en eller flera av flaggstängerna vid kommunhuset Ankaret.