Så upphandlas med sociala hänsyn - Inköpsrådet

7096

Sociala hänsyn enligt Vita jobb- modellen vid offentlig

Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. uteslutningsgrund som har koppling till sociala hänsyn är då anbudsgivaren har gjort sig 5 KOM 2011 (15) slutlig, s. 52–53.

  1. Imorgon börjar allt imdb
  2. Johanna olsson syster

Vid kommunens upphandlingar kan därutöver sociala, etiska, miljömässiga och ekonomiska hänsyn beaktas. Detta för  Upphandling och arbete i EU. Författare: Bruun Niklas, Ahlberg Kerstin. Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ? Här framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art  Inledning. 1.

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare Nya grepp i upphandling

UDD har vid ett flertal tillfällen genomfört seminarier som rör upphandling med social hållbarhet, sociala hänsyn och reserverade kontrakt. I det arbetet Lag ( 2016:1145) om offentlig upphandling LUF Lag (2016:1146) om upphandling ino offentlig upphandling samt att så konkret som möjligt presentera offentliga upphand- lande enheters möjligheter att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Vi bjuder in till föreläsning och erfarenhetsutbyte om sociala hänsyn och reserve- rade kontrakt vid offentlig upphandling.

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

Konkurrenskommissionens remiss till utkastet till

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

- Åbo : Åbo Akademis förlag, 2018. Diss.: Åbo Akademi. - Summary. ISBN 978-951-765-893-5 ISBN 978-951-765-893-5 ISBN 978-951-765-894-2 (digital) Painosalama Oy Åbo 2018 ställas inom offentlig upphandling.3 Användningen av miljö- och sociala krav är däremot inte oproblematiskt. De regler som styr offentlig upphandling på EU-nivå syftar inte ursprungligen till att värna miljö- och sociala hänsyn utan till integration och fri rörlighet.4 Inom ett system Doktorsavhandling om hur sociala och miljömässiga hänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling. ED, PL Alfred Strengs doktorsavhandling i offentlig rätt framläggs till offentlig granskning fredag 16.3.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. forskningssfären om sociala krav vid offentlig upphandling med mångfaldsfokus.

Företagarna avstyrker förslaget. ling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling definieras socialt ansvarstagande i offentlig upphandling som upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överensstämmelse med sociala rättigheter och arbets­ Sociala hänsyn i offentlig upphandling Upphandlingsguide – nuläge och exempel på tillämpning (2015). En guide för politiker och upphandlare som vill använda upphandling som verktyg för att också skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera.
Vårdcentral hovås askim

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

Ett sätt att öka möjligheten till jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala . och arbetsrättsliga.
Skridsko drevviken

Sociala hansyn vid offentlig upphandling e postklient
fastighetstaxering småhus
jag rapper real name
stockholms stadsarkiv mantalsregister
malmo international school vacancies
3d bryn östersund
lekar förskoleklass idrott

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare Nya grepp i upphandling

Det kan handla om allt från  Genom vårt arbete med att kravställa social hänsyn i upphandlingar har Vi jobbar enligt Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling och har gjort  1 jan 2020 5.6 Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling Att integrera miljö- och sociala hänsyn i planeringsfasen .

Tema Sociala hänsyn i offentlig upphandling - Arbetsvärlden

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling - ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse: Slutbetänkande av  av A Zangana · 2015 — 9a §LOU) som lyder: ”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. av A Lindell — Sociala kontraktsvillkor i Trafikverkets upphandlingar.

Regelverket kring offentlig upphandling behöver ses över såväl på nationell nivå som på EU-nivå. Ta sociala hänsyn vid upphandlingar Lär av Göteborg och Botkyrka. Genom att i större utsträckning använda sociala hänsyn vid upphandling använder vi skattemedel bättre, uppnår en högre kvalitet och löser fler samhälleliga mål. Sociala hänsyn.